Data importeren in Excel

Bij het uitvoeren van experimenten maak ik gebruik van interfaces zoals CMA’s Coachlab en Vernier’s Labquest. Met deze interfaces verzamel je dan data die ik bij voorkeur analyseer in Excel hetgeen betekent dat de data geëxporteerd wordt als tekst file (txt) of CSV file waarna het m.b.v. “Data” in Excel geïmporteerd wordt. Het probleem voor mij is dat de geïmporteerde data niet direct als getal gebruikt kan worden. Onder hetzelfde “Data” tab kan men echter ook de fix vinden.

In Excel selecteer binnen een kolom de getallen en klik onder DATA op “Text to Columns”. Herhaal dit ook voor de tweede kolom (voor elke data kolom).

Als je per ongeluk de decimale separator verkeerd heb ingesteld tijdens het aanmaken van de ttxt fo csv file, gebruik dan eerst Find and Replace (, naar . of vice versa).

Capacitieve weegschaal

Men kan een eenvoudige weegschaal maken met wat oude CD’s, aluminiumfolie en een multimeter die Capaciteit kan meten. De opschriften kan men van CD’s verwijderen met duct tape. Snij de CD vorm voorzichtig uit het alufolie door de CD zelf als mal te gebruiken en lijm de alufolie vast op de CD. Bevestig draden aan het alufolie. Leg de alufolie kanten op elkaar maar leg er eerst een niet bedekte CD tussen, dusdanig dat de alu folie’s elkaar niet raken. Verbindt de draden met de multimeter en stel deze in op het meten van Capaciteit (CAP). Meet de Capaciteit zonder gewichten en vervolgens door er steeds meer gewichten op te plaatsen. Zet de verzamelde data uit in een grafiek en bereken de regressielijn. Deze is nu de calibratielijn voor je weegschaal.

Analyse
Meting

Fidget Spinner rotatie

Moderne telefoons bevatten zoveel sensors dat ze uitermate geschikt zijn om experimenten mee uit te voeren. Een website die je daar een heel erg goede helpende hand bij biedt is Phyphox. Een van de experimenten men met de App kan uitvoeren is het bepalen van de rotatiesnelheid van een Fidget spinner. In de beschrijving stelt men dat men het experiment kan uitvoeren door een arm te magnetiseren door er even een “supermagneet” op te plaatsen. Dat werkte niet goed bij mij dus ik heb het experiment uitgevoerd met een magneet op een arm geplakt. Installeer de Phyphox App en start deze op. Start de magnetometer en laar de Fidget spinner roteren. Analyseer de meetdata met de App. Eventueel kan men deze ook als Excel file exporteren en door inzoomen de rotatiesnelheid bepalen.
Een andere, makkelijker, methode is het gebruik van de “Magnetic Spectrum” tool. Deze maakt het mogelijk om de rotatiesnelheid rechtstreeks uit te lezen.

Magnetic Spectrum

Objectglazen op maat snijden

Als men geologische preparaten maakt voor onderzoek onder een polarisatiemicroscoop dan gebruikt men in het algemeen objectglaasjes die minder lang zijn dan standaardobjectglaasjes.
De typische manier om deze objectglaasjes te maken is door met een glassnijder een kerf te maken op het glas en deze vervolgens af te breken. Dat gaat echter niet altijd goed en men kan scheve en scherpe randen overhouden.

Een standaard glassnijder maakt gebruik van hardstalen snijwieltjes. Recentelijk heb ik me bij AliExpress de Youpin Keramisch Mes Pen aangeschaft voor ca. € 5. Deze pennen hebben in de punt een klein keramisch mesje en ik bedacht me dat deze pen ook wel eens zeer geschikt kon zijn om glas mee te snijden. Zo gezegd, zo gedaan en zoals men op onderstaande foto kan zien werkt dat perfect. Wat mij betreft beter dan met de klassieke glassnijder.

Zoutkristallen

Gedurende enkele maanden heb ik al een bakje met een verzadigde zoutoplossing onder een bekerglas staan met als doel om zoutkristallen te kweken via zeer langzame verdamping. Vandaag heb ik er twee van ca. 5 mm uitgehaald om onder de Dino-Lite Edge AM4815T te bekijken (ca. 30x vergroot)

Zoutkristallen op objectglas
Zoutkristallen ontstaan door langzame
indamping

Kinetische energie en temperatuur

Men kan met een eenvoudige experiment de relatie tussen Kinetische Energie en temperatuur aantonen. Dit experiment heb ik uitgevoerd met een Vernier LabQuest 2 en Surface Temperature Sensor (STS-BTA). Men kan dit experiment natuurlijk ook uitvoeren met bv. een CMA Coachlab.

Omwikkel de sensor met Silly Putty of een soortgelijk materiaal. Leg deze op een plankje. Start de meting en sla met een hamer op de Silly Putty. Elke keer als men slaat kan men een temperatuurstijging waarnemen, waarbij kinetische energie omgezet wordt in warmte.