Gistcellen onder de microscoop

Gisten zijn eencellige micro-organismen met een grootte van circa 0,005-0,020 mm. Anders dan bacteriën hebben gistcellen hun DNA in de celkern opgeborgen; dat hebben zij gemeen met planten, dieren en mensen, waardoor zij ingedeeld zijn bij de eukaryote organismen.

Ik heb een gistsuspensie in water gemaakt van Dr. Oetkers Gist, een druppel op een objectglaasje geplaatst en onder de microscoop bekeken. In het uitvergrote deel van het preparaat kan men gistcellen met een knopje zien (Engels:”buds”). Gistcellen planten zich voort via ‘budding’, een proces waarbij een deel van de cel zich afscheidt van de rest. Dat deel vormt uiteindelijk een nieuwe gistcel die identiek is aan de cel waar hij net uit ontstond.

Ook heb ik een preparaat gemaakt van gistcellen gekleurd met methyleenblauw. De donkere gistcellen zijn dode cellen

Microscoop:  Euromex BioBlue BB.4253 TriNoculair uitgerust met polarisatie filter
Objectief: 60x
Camera: Canon EOS 450D

Gistcellen
Gistcellen gekleurd met methyleenblauw