Bellen in gelatine

Voor een experiment heb ik een gelatineoplossing gemaakt die ik enige tijd heb laten staan. Laatst viel me op dat zich bijna zuivere bellen aan het vormen waren in de gestolde gelatine, ze lijken ook te groeien.
Een mogelijke verklaring is de groei van microorganismes. Aangezien gelatine een goede voedingsbodem voor microorganismes is vormen de bellen zich door gas dat geproduceerd wordt als een reactieproduct van het metabolisme van de groeiende kolonie microorganismen. Dat zou dan ook de groei van de bellen verklaren.

Vorming van bellen in gestolde gelatine

Op een foto die enkele dagen later genomen is kan men duidelijk waarnemen dat men met microbiologische groei te maken heeft.

Verandering van kristalstructuur

De kristalstructuur die zich vormt als een stof uitkristalliseert uit een oplossing kan beinvloedt worden door verontreinigingen in dezelfde oplossing. Dat fenomemeen kan men waarnemen bij de kristallisatie van ammoniumchloride (NH4Cl). Als ureum in de oplossing aanwezig is (ca. 20%) krijgt men een andere kristalstructuur.

Bron: J.B. Nelson; Project Book 117; Further Experiments with Microscopes; Wolfe Publishing Ltd; 1970; ISBN 72340305; p.55

Microscoop: Dino-Lite AM4815ZT
Vergroting: 65x

Ammoniumchloride

Ammoniumchloride kristallen

Kristallen gevormd uit een oplossing van ammoniumchloride en ureum