Het alziende oog

Recentelijk bezocht ik bij het bijwonen van een begrafenis de oude RK kerk in Hilvarenbeek. Een kerk vol met symboliek. Een van de die verwijzingen waren sculpturen met de goddelijke driehoek van het alziende oog. En dat maakte een zeer oude herinnering bij me los naar een cartoon in een van de “Hacker bibel” ’s van de Chaos Computer Club (CCC) die ik ooit in de 90-er jaren gekocht heb.

Pokon

Een beetje Pokon laten indampen en met gepolariseerd licht onder de microscoop bekijken.

Microscoop: Euromex BioBlue BB.4253 TriNoculair (met polarisatiefilter)
Objectief: 4x
Camera: Panasonic DC-GX-9

Pokon

Groot Dooiermos

Voor microscopisten zijn mossen en vooral korstmossen een dankbaar onderwerp.
Korstmossen zijneen symbiotosche samenlevingsvorm van algen of cyanobacteriën (blauwwieren) met een schimmel. De algensoorten die in korstmossen voorkomen, kunnen ook vrij leven. De schimmel wordt echter vrijwel nooit zonder de alg aangetroffen.
Online is veel informatie te vinden op de website van de BLWG, de vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek in Nederland. Ook de Veldgids Korstmossen is een handig hulpmiddel als men korstmossen wil identificeren.
Recentelijk besloot ik weer eens wat aandacht te besteden aan dit onderwerp, mede omdat het gemakkelijk is een preparaatcollectie aan te leggen. Men neemt een klein beetje van het korstmos en plakt dat met contactlijm vast op een objectglaasje.
Op onderstaande foto kan men de Xanthoria parietina oftewel het Groot dooiermos zien. Deze korstmos heb ik gevonden op een boom in Hoofddorp.

Microscoop: Dino-Lite AM4815ZT
Vergroting: 45x

Xanthoria parietina
Groot dooiermos