Bloc-Tronic

In een Make tijdschrift heb ik hier ooit eens over gelezen en het concept heeft me altijd geïntrigeerd. Elektronisch onderdelen gesoldeerd in  een stevig doorzichtig plastic blokje.  De blokjes klik je aan elkaar om een elektronisch circuit te maken. Recentelijk kwam ik op Marktplaats een C en D doos van Bloc-Tronic tegen en ik kon (wederom) de verleiding niet weerstaan om deze te kopen. Zoals te zien is in onderstaande foto is het inderdaad erg gemakkelijk een circuit op te bouwen op deze manier. In dit geval een lichtmeter. Wat ik verrassend vind is hoe weinig informatie er te vinden is over deze set. In Japan en Duitsland worden soortgelijke sets nog aangeboden maar de informatie die op Google te vinden is, is erg beperkt (flickr, Life After Coffee).

De steentjes zijn erg robuust en een opgebouwd circuit is dus ook erg robuust. Naast de C en D kit heb ik nog wat extra blokken alsmede lege blokken verkregen. In die lege blokken kan men weer zelf onderdelen plaatsen. Al met al begrijp je niet goed waarom deze blokken verdwenen zijn. Misschien iets te duur? Ik heb geen aankoopprijs kunnen vinden.

Bloc-Tronic
Bloc-Tronic

Tranen van wijn

Als men een gevuld wijnglas bekijkt kan men op de glasrand, vlak boven de meniscus de zogenaamde “Tranen van wijn zien.” In eerste instantie denkt men dan misschien dat men met een condensatie effect te maken heeft maar dat is niet het geval. De druppels ontstaan door verschillen in oppervlaktespanning die ontstaan als de alcohol verdampt uit de dunne wijnfilm die op de binnenkant van het glas zit.

Elk vloeistof heeft een oppervlaktespanning die de vorm van de meniscus bepaalt. Bij water is die sterker dan bij alcohol. Als men alcohol en water mengt wordt de oppervlaktespanning van het water verlaagd. Nu zal in de dunne film op de glaswand de alcohol sneller verdampen dan in het glas zelf hetgeen betekent dat de oppervlaktespanning in die filmlaag toeneemt. Dat trekt nu de alcoholhoudende wijn met een lager oppervlaktespanning aan die dus omhoog kruipt. Men kan ook zien dat er vlak boven de meniscus zich een dikkere rand gevormd heeft. Hier is de oppervlaktespanning dermate hoog dat zich druppels vormen, die uiteindelijk zo zwaar worden dat ze terugglijden in de wijn, Vervolgens ontstaat weer een nieuwe druppel omdat de wijn omhooggetrokken wordt. Dit effect wordt verbroken als er zoveel alcohol verdampt is dat de spanningsverschillen te klein worden om de kringloop in stand te houden (of omdat het glas leeggedronken is).

Hoe dichter de tranen naast elkaar liggen des te hoger is het alcoholgehalte.

Literatuur:

  • M. Gugliotti, T. Silverstein; “Tears of Wine”; Journal of Chemical Education; 81 1 2004; p. 67,68.
  • T. Silverstein; “Why Do Alcoholic Beverages Have “Legs””; Journal of Chemical Education; 75 2 1998; p. 723,724.
Tranen van wijn

Briggs-Rauscher Oscillating Reactie

Een experimenteerkit die ik al langer in mijn bezit heb maar waar ik op de een of andere manier niet aan toe kwam is de “The Fascinating Oscillating Reaction Kit. Zoals de naam aangeeft bevat de kit de chemicalien om een oscillerende reactie uit te voeren. Een heldere oplossing veranderd periodiek van kleur, van kleurloos naar amber naar blauwpaars en terug naar kleurloos. Deze reactie noemt men de Briggs-Rauscher Oscillating Reactie.

Groene Cent experiment

Een van de experimenten die in het Tiny Science boekje beschreven worden is het Green Penny experiment. Nu heb ik geen Amerikaans penny’s in mijn bezit maar wel nog wat Oud-Hollandse centen die ook geschikt zijn om het experimentje mee uit te voeren.

Neem een stukje tissue en plaats dit in het mini-petrischaaltje. Giet daar een beetje azijnzuur op en plaats vervolgens de cent in het mini-petrischaaltje. Laat het schaaltje met de deksel erop vervolgens een paar dagen staan en observeer.

Als men de cent bekijkt ziet men dat deze overwoekert is met groenige kristallen. Bekijkt men deze onder een USB microscoop dan zien de kristallen er meer blauwig uit. Wat men hier ziet is de vorming van koperacetaat kristallen volgens:

Cu (s) + CH3COOH (l) <=> Cu(CH3COO)2 (s) + H2 (g)

Het Vrijheidsbeeld in New York is bedekt met een koper laagje dat in de loop de jaren ook verkleurd is. Vele kerken in Nederland hebben ook een koperen spits die in de loop der tijd ook groen is uitgeslagen.

Groene cent
Koperacetaat kristallen op de cent