olie/water/lucht emulsie

Een olie-in-water emulsie maak je door eerst een beetje slaolie (enkele druppels) aan water toe te voegen en vervolgens enkele druppels zeep. Als je dan de oplossing goed schudt sla je luchtbellen in het systeem. Onder de microscoop kun je dan onderstaand plaatje waarnemen. De grote bellen zijn de luchtbellen, de kleine de oliedruppels. Ik heb ook enkele druppels groene kleurstof toegevoegd voor het contrast.

o/w-lucht emulsie onder de microscoop