Schimmel

Mijn pogingen om suikerkristallen te kweken op een objectglaasje in een “humidity chamber” zijn mislukt. Wat me wel gelukt is, niet dat dit dan mijn bedoeling was, is het kweken van schimmel op de suiker oplossing. Iets dat ik, gezien de hoge suikerconcentratie, niet verwachtte.

Microscoop:  Euromex BioBlue BB.4253 TriNoculair
Objectief: 10x
Camera: Canon EOS 450D
Bijzonderheden: Stacked m.b.v. Picolay.

Schimmel op gec. suikeroplossing (60x, stacked)

Data importeren in Excel

Bij het uitvoeren van experimenten maak ik gebruik van interfaces zoals CMA’s Coachlab en Vernier’s Labquest. Met deze interfaces verzamel je dan data die ik bij voorkeur analyseer in Excel hetgeen betekent dat de data geëxporteerd wordt als tekst file (txt) of CSV file waarna het m.b.v. “Data” in Excel geïmporteerd wordt. Het probleem voor mij is dat de geïmporteerde data niet direct als getal gebruikt kan worden. Onder hetzelfde “Data” tab kan men echter ook de fix vinden.

In Excel selecteer binnen een kolom de getallen en klik onder DATA op “Text to Columns”. Herhaal dit ook voor de tweede kolom (voor elke data kolom).

Als je per ongeluk de decimale separator verkeerd heb ingesteld tijdens het aanmaken van de ttxt fo csv file, gebruik dan eerst Find and Replace (, naar . of vice versa).

Kaliumchloraat kristallen

Kaliumchloraat (KClO3) kristallen uitgekristalliseert uit een waterige gelatine oplossing onder de polarisatie microscoop.
Maak een verzadigde zoutoplossing en vopeg daarvan enekel druppels toe aan een waterige gelatine oplossing. Spreid een druppel uit op een objectglas, laat het water verdampen en observeer onder de microscoop.
Microscoop: Euromex BioBlue BB.4253 TriNoculair
Objectief: 10x
Camera: Canon EOS 450D

0

“Dat kan geen toeval zijn” ?

Als er twee dingen tegelijkertijd of snel na elkaar gebeuren, brengt men ze snel met elkaar in verband en is men geneigd te denken dat er een oorzaak-gevolg relatie is, terwijl dit niet zo hoeft te zijn. Dit noemen we een confirmation-bias, in het Nederlands “voorkeur voor bevestiging” genoemd . Mensen hebben een natuurlijke neiging om meer oorzakelijkheid te zien dan er echt is. Hierbij speelt mee dat we bij bijzondere ervaringen graag op zoek gaan naar een verklaring. Onderzoek laat zien dat we liever kiezen voor een onwaarschijnlijke verklaring dan voor geen verklaring, vooral als we angstig of onzeker zijn. We ontkennen dan dat het gewoon toeval kan zijn. Je kunt dan steeds meer toevalligheden gaan opmerken en ze zien als bewijs voor iets groters. De basis voor samenzweringstheorien.

Ik ben een proces technoloog gespecialiseerd in processen voor het opschonen van gassen. We spreken dan vaak van een “Gas Cleaning Plant”, afgekort GCP. Ook heb ik bij mijn vorige werkgever op een afdeling gewerkt die GCP heette (andere betekenis). Dus… toen ik in de auto op weg naar mijn werk achter deze auto zat te wachten tot het licht op groen sprong, kon ik het niet laten om snel een foto te maken. Is dit toeval? Ja dus.

Wireless Mouse en Raspberry Pi

Als men een Wireless Muis op de Raspberry Pi heeft aangesloten reageert deze nogal “stoterig”. De oorzaak schijnt te zijn dat de Raspberry Pi voor een bedrade muis ontworpen is.

Open een CLI venster en type in:
> sudo nano /boot/cmdline.txt
Voeg “mousepoll=0 ” toe aan het einde van de lange tekstregel. Vervolges <CTRL X>, yes, ENTER, om de file te saven.

Een eenvoudiger manier om de screendimmer uit te schakelen op de Raspberry Pi

In een eerder blog heb ik een nogal ingewikkelde manier beschreven om de screendimmer uit te schakelen op de Rapberry Pi. Dat kan tegenwoordig veel eenvoudiger.

Open een CLI venster en type in:
> sudo nano /boot/cmdline.txt
Voeg “consoleblank=0 ” toe aan het einde van de lange tekstregel. Vervolges <CTRL X>, yes, ENTER, om de file te saven.

Dit commando schakelt de screendimmer uit. Men kan hiermee ook het aantal seconden inactiviteit instellen voordat de screendimmer zich inschakelt.

Als dit niet werkt is er een nog basalere manier. Open een CLI venster en type:
> sudo raspi-config
Het Raspberry Pi configuration scherm opent. Selecteer optie 7 “Advanced options” en daarbinnen optie A6 “Screen Blanking” en disable “screen blanking”.