Pokon

Een beetje Pokon laten indampen en met gepolariseerd licht onder de microscoop bekijken.

Microscoop: Euromex BioBlue BB.4253 TriNoculair (met polarisatiefilter)
Objectief: 4x
Camera: Panasonic DC-GX-9

Pokon

Groot Dooiermos

Voor microscopisten zijn mossen en vooral korstmossen een dankbaar onderwerp.
Korstmossen zijneen symbiotosche samenlevingsvorm van algen of cyanobacteriën (blauwwieren) met een schimmel. De algensoorten die in korstmossen voorkomen, kunnen ook vrij leven. De schimmel wordt echter vrijwel nooit zonder de alg aangetroffen.
Online is veel informatie te vinden op de website van de BLWG, de vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek in Nederland. Ook de Veldgids Korstmossen is een handig hulpmiddel als men korstmossen wil identificeren.
Recentelijk besloot ik weer eens wat aandacht te besteden aan dit onderwerp, mede omdat het gemakkelijk is een preparaatcollectie aan te leggen. Men neemt een klein beetje van het korstmos en plakt dat met contactlijm vast op een objectglaasje.
Op onderstaande foto kan men de Xanthoria parietina oftewel het Groot dooiermos zien. Deze korstmos heb ik gevonden op een boom in Hoofddorp.

Microscoop: Dino-Lite AM4815ZT
Vergroting: 45x

Xanthoria parietina
Groot dooiermos

Zilver boom

De reactie van (met salpeterzuur aangezuurd) zilvernitraat met aluminium folie laat zilver neerslaan in de vorm van boomachtige structuren (dendrieten).
Reactie: Al(s) + 3Ag+ –> Al3+ + 3Ag(s)

Microscoop: Euromex BioBlue BB.4253 TriNoculair (met polarisatiefilter)
Objectief: 10x
Camera: Panasonic DC-GX-9

Zilverboom

Stephanosphaera pluvialis

Ik heb buiten in de tuin, een beetje beschut, een klein potje staan dat blootgesteld wordt aan het weer. Soms is het droog en soms zit er regenwater in. Op dat moment neem ik soms een monster om onder de microscoop te bekijken. Dit keer zag ik de vrij bijzondere groenalg Stephanosphaera pluvialis (~100x vergroot).
Referenties:
1. https://species.wikimedia.org/wiki/Stephanosphaera
2. https://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=44243
3. https://fottea.czechphycology.cz/artkey/fot-200802-0003_A_report_of_Stephanosphaera_pluvialis_Cohn_1852_Chlorophyta_Chlamydophyceae.php
4. https://www.bewie.de/mikroskopie/stephanosphaera-pluvialis/

Microscoop: Euromex BioBlue BB.4253 TriNoculair (met polarisatiefilter)
Objectief: 10x
Camera: Panasonic DC-GX-9

Stephanosphaera pluvialis

Loodjodide kristallen

Ik heb al eens eerder een foto van (voornamelijk hexagonale) loodjodide (PbI2) kristallen geplaatst. Deze keer heb ik een filmpje gemaakt. Een druppel van een loodacetaat (Pb(Ac)2) oplossing is op een objectglaasje geplaatst waarop men vervolgens een dekglaasje legt. Naast het dekglaasje legt men een korrel kaliumjodide (KI) die men met een tandenstoker tegen het dekglaasje aanschuift. Men kan de vorming van loodjodide kristallen zien maar ook de vorming van zwarte “lijnen”. De zwarte lijnen die gevormd worden zijn waarschijnlijk jood (I2). De video wordt 8x versneld afgespeeld.
Reactie: Pb2+ + 2I –> PbI2 (s)
Microscoop: Euromex BioBlue BB.4253 TriNoculair met polarisatiefilter
Objectief: 10x en 40x
Camera: Panasonic DC-GX-9

Loodjodide kristallen