Gistcellen onder de microscoop

Gisten zijn eencellige micro-organismen met een grootte van circa 0,005-0,020 mm. Anders dan bacteriën hebben gistcellen hun DNA in de celkern opgeborgen; dat hebben zij gemeen met planten, dieren en mensen, waardoor zij ingedeeld zijn bij de eukaryote organismen.

Ik heb een gistsuspensie in water gemaakt van Dr. Oetkers Gist, een druppel op een objectglaasje geplaatst en onder de microscoop bekeken. In het uitvergrote deel van het preparaat kan men gistcellen met een knopje zien (Engels:”buds”). Gistcellen planten zich voort via ‘budding’, een proces waarbij een deel van de cel zich afscheidt van de rest. Dat deel vormt uiteindelijk een nieuwe gistcel die identiek is aan de cel waar hij net uit ontstond.

Ook heb ik een preparaat gemaakt van gistcellen gekleurd met methyleenblauw. De donkere gistcellen zijn dode cellen

Microscoop:  Euromex BioBlue BB.4253 TriNoculair uitgerust met polarisatie filter
Objectief: 60x
Camera: Canon EOS 450D

Gistcellen
Gistcellen gekleurd met methyleenblauw

Ringverlichting voor stereomicroscoop

Een tip die ik via mijn microscopie club NGVM kreeg was over een ringverlichting die men voor een zacht prijsje (ca. 20 €) bij AliExpress kon kopen en die gemakkelijk op mij Euromex StereoBlue geschroefd kon worden. Ik heb deze ondertussen gekocht en geinstalleerd en kan rapporteren dat deze perfect werkt.

Ringverlichting op Euromex StereoBlue

Tablet scherm als monitor voor Raspberry Pi

Met een eenvouidge HDMI USB adapter, wat USB adapters en een app kan men een tablet als monitor voor de Raspberry Pi gebruiken.

Ik heb dit uitgeprobeerd met een Huawei Mediapad M5 Pro Tablet (Android) en de Android app USB Camera Pro. De USB 2 HDMI adapter heb ik bij Amazon voor 11 € gekocht. Deze koppelt men via een USB-C naar USB-A adapter aan het Tablet. Op de Tablet start men de App op. De Raspberry Pi koppelt men via de micro-HDMI naar HDMI kabel. Als men nu de Raspberry Pi opstart kan men het tablet als monitor gebruiken.

Tablet als Raspberry Pi monitor
Portable Pi met Samsung Tablet

PoKit en Piezo elementen

Lang geleden heb ik me aangemeld voor een Kickstart project genaamd “PoKit meter”. Typisch een apparaatje waar ik maar met moeite nee tegen kan zeggen en dat ondertussen in mijn bezit is. De PoKit zou (is) de kleinste multimeter, oscilloscoop en datalogger die men bedient met zijn mobiele telefoon of tablet (Android, Apple).

Piezo elektrische elementen hebben de eigenschap dat ze een oppervlaktelading produceren als ze gedeformeerd worden ten gevolge van een mechanische kracht. De lading is over een groot bereik evenredig met de kracht. Meestal voert men het element uit als een condensator, zodat volgens q=C.V het uitgangssignaal ook als spanning beschikbaar is. Het omgekeerde geldt ook, men kan piezo elektrische elementen vervormen door ze bloot te stellen aan een elektrische lading. Men kan bv. het element op deze manier als zoemer gebruiken.

Van die eigenschap kunnen we gebruik maken om een eenvoudig experiment met een piezo elektrisch element en de PoKit uit te voeren. Verbindt de Pokit met het piezo elektrische element. Start de PoKit app op en zet deze in Oscilloscoop modus. Tik vervolgens op het piezo element en observeer. Zoals men op onderstaande foto kan zien genereert men bij elk tikje een spanningspiek.

PoKit meting