PoKit en Piezo elementen

Lang geleden heb ik me aangemeld voor een Kickstart project genaamd “PoKit meter”. Typisch een apparaatje waar ik maar met moeite nee tegen kan zeggen en dat ondertussen in mijn bezit is. De PoKit zou (is) de kleinste multimeter, oscilloscoop en datalogger die men bedient met zijn mobiele telefoon of tablet (Android, Apple).

Piezo elektrische elementen hebben de eigenschap dat ze een oppervlaktelading produceren als ze gedeformeerd worden ten gevolge van een mechanische kracht. De lading is over een groot bereik evenredig met de kracht. Meestal voert men het element uit als een condensator, zodat volgens q=C.V het uitgangssignaal ook als spanning beschikbaar is. Het omgekeerde geldt ook, men kan piezo elektrische elementen vervormen door ze bloot te stellen aan een elektrische lading. Men kan bv. het element op deze manier als zoemer gebruiken.

Van die eigenschap kunnen we gebruik maken om een eenvoudig experiment met een piezo elektrisch element en de PoKit uit te voeren. Verbindt de Pokit met het piezo elektrische element. Start de PoKit app op en zet deze in Oscilloscoop modus. Tik vervolgens op het piezo element en observeer. Zoals men op onderstaande foto kan zien genereert men bij elk tikje een spanningspiek.

PoKit meting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *