Groot Dooiermos

Voor microscopisten zijn mossen en vooral korstmossen een dankbaar onderwerp.
Korstmossen zijneen symbiotosche samenlevingsvorm van algen of cyanobacteriën (blauwwieren) met een schimmel. De algensoorten die in korstmossen voorkomen, kunnen ook vrij leven. De schimmel wordt echter vrijwel nooit zonder de alg aangetroffen.
Online is veel informatie te vinden op de website van de BLWG, de vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek in Nederland. Ook de Veldgids Korstmossen is een handig hulpmiddel als men korstmossen wil identificeren.
Recentelijk besloot ik weer eens wat aandacht te besteden aan dit onderwerp, mede omdat het gemakkelijk is een preparaatcollectie aan te leggen. Men neemt een klein beetje van het korstmos en plakt dat met contactlijm vast op een objectglaasje.
Op onderstaande foto kan men de Xanthoria parietina oftewel het Groot dooiermos zien. Deze korstmos heb ik gevonden op een boom in Hoofddorp.

Microscoop: Dino-Lite AM4815ZT
Vergroting: 45x

Xanthoria parietina
Groot dooiermos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *