Dogmatisme

Tijdens het joggen luister ik eigenlijk nagenoeg nooit meer naar muziek, ik luister altijd naar podcasts, in dit geval de “Skepicts Guide To The Universe”. Daar werd een definitie van dogmatisme gegeven die mij wel aanspraak en die ik even niet wil vergeten, vandaar deze blog.

Iemand is dogmatisch in zijn denken als hij gelooft dat zijn meningen feiten zijn.

Om het verschil tussen mening en feit weer te geven heb ik ook even in de Van Dale gekeken.

Mening: manier waarop je over een bep. zaak denkt

Feit:
1. daad, handeling
2. gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat: in feite feitelijk

Dogmatisch:
1. op een dogma gegrond
2. geen tegenspraak duldend; rechtlijnig

Dogma: vastomlijnde, aan geen discussie meer onderhevige leerstelling

Ik kon het natuurlijk niet laten om even op Wikipedia te kijken, waar dan staat:

Dogmatisme is de meer algemene duiding voor een overtuiging of houding waarbij iemand niet meer in staat is zijn opinies te herzien op grond van nieuwe informatie. Het begrip “dogmatisme” impliceert dat iemand zijn overtuigingen op een onnadenkende en conformistische manier hanteert zonder de fundamenten daarvan in vraag te willen stellen. Dogmatisme wordt als onverenigbaar gezien met een wetenschappelijke en/of rationele ingesteldheid, waar zelfcorrectie intrinsiek deel van uit maakt.

De wereld onder de microscoop

Veel van mijn laatste blog bijdrages hebben microscopie als onderwerp en ik wilde deze trend nog even doorzetten door de website van Ronald Schutte genaamd `De wereld onder de microscoop’ te bespreken.  De naam van de site verteld als waar het over gaat en de site slaagt er heel goed is dit onderwerp uitgebreid en gedetailleerd te behandelen. Momenteel kan men vooral veel over Histologie vinden maar regelmatig wordt de site uitgebreid met kennis en informatie.

De site staat vol met foto’s, tekeningen, videofragmenten, animaties en de bijbehorende theoretische onderbouwing. Op deze manier wordt getoond hoe van een object dat bekeken gaat worden een preparaat te maken. Alle getoonde preparaten zijn zelf vervaardigd en zeer divers.  Een cursus Histologie kan gratis in pdf formaat worden gedownload. Onder `Materialen’ wordt onder andere geschreven over de aanschaf van een microscoop, diverse objectieven, gebruik van camera’s die op een microscoop kunnen worden gemonteerd, het maken van een oplossing of verdunning, kleurstoffen en het gebruik van een microtoom. In `Preparaten’ wordt een overzicht gegeven van de preparaten die op deze site te vinden zijn. Sommige preparaten zijn met vrij simpele technieken te maken en zijn snel gereed, andere zijn moeilijker en kosten veel tijd. De `Foto’ pagina geeft een snel overzicht van de beschikbare preparaatafbeeldingen. In `Links’ zijn diverse fabrikanten, kennisbanken en verenigingen genoemd waar veel specialistische informatie te vinden is.

Communicator telefonie

Ik weet niet hoe het bij anderen is maar bij veel bedrijven is men overgeschakeld van vaste toestellen met landlijnen naar een systeem waarbij men bv Microsoft Communicator gebruikt om telefoongesprekken te voeren.  Dit uiteraard in het kader van meer efficiency en kostenreductie. Laatst viel het me hierbij op dat telefoongesprekken tegenwoordig heel anders beginnen dan vroeger.

Als men belde dan ging dat vroeger min of meer van: `Goedendag met XXXX spreek ik met YYYY ? `
Of bij het opnemen: `Met XXXX, met woe spreek ik ?`
En vervolgens barste het gesprek los.

Tegenwoordig met Communicator gaat het meer van….

`Hello, hello, … can you hear me….can you hear me…`
Daarna altijd wat gerommel van iemand die met zijn headset zit te rommelen.
Of na enige tijd de boodschap: `Oh,…  sorry, my microphone was on mute, ….’

Een andere smeekbede is de vraag: `Could you please mute the internal microphone in your laptop.  I can hardly hear what you are saying because you are picking up too much surround sound` .

Ook altijd vermakelijk is de situatie waarin jij wel de andere kant kunt horen maar zij jou niet omdat bij jou de microphone op mute staat en dat altijd even duurt voor je dat door hebt.

Al met al altijd heel wat gerommel voor je op je gemak kunt praten.

Hierbij wordt je als het ware aan de spreuk herinnerd die een ex-collega regelmatig hanteerde: ‘Vroeger was het goed, … nu is het beter, …… was het maar weer goed`.

Chemicaliën voor je thuis-lab

Een van de problemen die je hebt als je thuis wetenschap probeert te bedrijven door het uitvoeren van experimenten is de beschikbaarheid van kleine hoeveelheden chemicaliën. Ik leg er hier bewust de nadruk op dat ik alleen maar geïnteresseerd ben in kleine hoeveelheden aangezien ik geen ruimte heb om kilo’s te bewaren maar vaak ook alleen maar relatief kleine hoeveelheden nodig heb voor de experimenten die ik uitvoer.

Drogisterij Blik in Leiden gevonden is een leverancier van kleine hoeveelheden chemicaliën tegen redelijke prijzen. Ik heb zelf de winkel bezocht en een en ander gekocht. In de winkel staat aardig wat en het viel me op dat er ook kleurstoffen te krijgen zijn die interessant zijn voor microscopisten. Na een gesprek met de eigenaar kan ik vermelden dat men het beste via de website kan bestellen en evt. ook een e-mail kan sturen. Dat laatste vooral als men op zoek is naar een chemicalie die niet in de webwinkel te vinden is. Ook werd het advies gegeven om , indien mogelijk, naast de formele wetenschappelijk naam/formule de triviaal naam te vermelden.

Het adres is:

Drogisterij BIK
Douzastraat 4
2131 HB  Leiden

Complot theoretici

Een van de redenen om een blog op te zetten is die kleine stukjes tekst die men wel eens ergens leest vast te leggen op een manier waarop ze makkelijk terug te vinden zijn.

Ik weet niet meer precies waar ik onderstaande gevonden heb maar ik vond het de moeite waard om het in een notitieboekje op te schrijven.

Hoe redeneren complot theoretici:

 • Wanneer iemand met een bewijs van het tegengestelde voor je neus staat zeg je dat het gefabriceerd is.
 • Wanneer een expert een uitspraak doet die je complot theorie tegenspreekt zeg je dat diegene geld heeft ontvangen om die uitspraak te doen.
 • Wanneer – iedereen – een bepaalde (andere) mening heeft zeg je dat – zij er allemaal bijhoren -.

Kort samengevat: Alle ontkrachtende bewijzen zijn onderdeel van het complot.

Cognitieve Dissonantie

Een van de vragen waarmee men wel eens worstelt, is waarom het lijkt of sommige mensen zo hun best doen om feiten te ontkennen.  Het fenomeen staat in de psychologie bekend als cognitieve dissonantie.  Een mooie compacte definitie kwam ik laatst in het NWT magazine tegen (December 2012, p. 23).

Cognitieve dissonantie is de psychologische spanning die ontstaat wanneer je de mening niet wordt onderbouwd door de feiten. Deze spanning kun je op twee manieren verminderen; ofwel door je mening te herzien, ofwel door de feiten weg te rationaliseren.

Een persoon met een overtuiging is moeilijk op andere gedachten te brengen. Vertel hem dat jet het niet met hem eens bent, en hij zal zich afkeren. Toon hem feiten of grafieken en hij zal je bronnen in twijfel trekken. Spreek hem aan op zijn logisch denkvermogen en hij zal niet in staat zijn je punt te zien.

Recentelijk heb ik iets soortgelijks meegemaakt.

Chemistry Now

De Amerikaanse National Science Foundation (NSF),  NBC en de Amerikaanse  National Science Teachers Association (NSTA) zijn gaan samenwerken in het kader van het Internationale Jaar van de Chemie (2011). Het resultaat van deze samenwerking is de website Chemistry Now. Elke week wordt er een video online gezet die ingaat op de wetenschap achter alledaagse voorwerpen. Voorbeelden zijn  de chemie van zout, grafeen, veiligheidsglas maar ook de cheeseburger.  De video’s zijn vrij van copyright. De site bevat ook  links naar organisaties die overeenkomstige films gemaakt hebben.

The Cynical Chymists Companion

Een bloemlezing geven van een artikel dat ik jaren geleden eens gekopieerd en vervolgens bewaard heb. De bloemlezing is gebaseerd op een artikel getiteld –  The Cynical Chymists Companion – uit de column – The Industrial Chymist – gepubliceerd Februari 1990 in het tijdschrift – ChemTech – (p. 65).

 • A catalyst is a solid whose outside provides endless hours of fun for surface scientists
 • A unit operation is a mathematical equation that explains what would happen if the universe wasn’t real
 • A drug is a chemical you feed to rats in order to make publications
 • A polymer is an aggregation of molecular of molecular fragments so large that it cannot be conveniently extracted from the vessel in which it was made
 • A unit process is a chemical reaction whose behavior has been shown to be common to all members of its class except the one immediately at hand
 • A semipermeable membrane  is a film that becomes less and less semipermable with use
 • A computer is an electronic marvel whose purpose is tp provide an excuse to peer endlessly a a cathode ray tube instead of doing anything
 • A patent is a document that is used to propel the children of attorneys through law school
 • A model is a conceptual construct of ideality that is used to make reality seem reasonable
 • A chemical process plant is an engine to produce effluents, a minor fraction of which are  saleable
 • A reaction is a group of chemicals struggling to get to the wrong equilibrium
 • Physical chemistry is either a religion or a disease
 • A program is an algorithm that provides wrong answers to nine significant figures
 • Lab techs are modern reincarnations’ of those giants on whose shoulders Newton claims to have stood
 • A ground wire is an instrument of death and destruction
 • The analytical lab is where you send chemicals you want to disappear
 • A lab mate in an alternate foil for a spouse
 • A pilot plant is a burial ground for Ph.D.’s
 • A chemical operator is an unschooled person who can make things work only is the absence of management by schooled persons
 • A lab notebook is an absorbent for coffee and other noxious chemicals
 • A library is a place to go after you’ve tried everything else
 • A customer is someone who thinks he has some kind of special privilege to interrupt your work